Förtroendevalda i Gällivare kommun

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Utskott

I utskotten sitter ledamöter från respektive nämnd

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Råd

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Övrigt

Övriga grupper, styrelser mm.

Partier