Förtroendevalda i Gällivare kommun

Överförmyndarnämnd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (6 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Nirlén Roland Socialdemokraterna Ordförande 1
Holmqvist Sven Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Sköld Anita Moderata Samlingspartiet Ledamot 3
Tuolja Lars Ivan Samernas väl Ersättare 4
Kero Håkan KD Ersättare 5
Vakant Miljöpartiet Ersättare 6