Förtroendevalda i Gällivare kommun

Socialdemokraterna (S)

Antal personer (35 st)

Efternamn Förnamn
Vakant
Junkka Tomas
Ersholm Stefan
Nyström Eva
Johansson Marie
Midbjer Stig
Israelsson Lena
Besaiso Rami
Häggqvist Rolf
Holmqvist Sven
Normark Ulf
Öqvist Frank
Junkka Inger
Sundelin Johannes
Ärlebrand Steve
Burman Anna
Siverhall Gerd
Brännholm Ulrika
Nirlén Roland
Lindberg Lena
Nyström Tommy
Markström Marianne
Larsson Jessica
Johansson Jänkänpää Gunnel
Eriksson Vivi
Eriksson Eva
Åhlén Maria
Gidblom Birgitta
Eriksson Nilsson Marita
Eriksson Gunnel
Larsson Birgitta
Engman Carina
Bergström Isaksson Ann-Kristin
Kostenniemi Stefan
Johansson Magnus