Förtroendevalda i Gällivare kommun

Rådet för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (9 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Ölvebo Henrik Miljöpartiet Ordförande 1
Sundelin Johannes Socialdemokraterna Ledamot 2
Eriksson Eva Socialdemokraterna Led/Repr för BoU 3
Midbjer Stig Socialdemokraterna Led/Repr för Mbn 4
Siverhall Gerd Socialdemokraterna Led/Repr för Sn 5
Vakant Ers/Repr för Ks 6
Dagbro Jenny Miljöpartiet Ers/Repr för BoU 7
Sundvall Kjell Moderata Samlingspartiet Ers/Repr för Sn 8
Flyckt Bengt Moderata Samlingspartiet Ers/Repr för Mbn 9