Förtroendevalda i Gällivare kommun

Kommunfullmäktiges valberedning

Mandatperiod: 2022-11-07 - 2026-11-02