Förtroendevalda i Gällivare kommun

Kommunala Pensionärsrådet

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Junkka Tomas Socialdemokraterna Ordförande 1
Sjötoft Lena Vänsterpartiet Vice ordförande 2
Junkka Inger Socialdemokraterna Led/Repr för Sn 3
Vakant Ers/Repr för Ks 4
Kaze Nina Moderata Samlingspartiet Ers/Repr för Sn 5