Förtroendevalda i Gällivare kommun

Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31