Förtroendevalda i Gällivare kommun

Jenny Dagbro (MP)

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor Ers/Repr för BoU 2023-01-01 2026-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2023-01-10 2026-12-31