Förtroendevalda i Gällivare kommun

Jenny Dagbro (MP)

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor Ers/Repr för BoU 2023-01-01 2026-12-31