Förtroendevalda i Gällivare kommun

Gerd Siverhall (S)

Kontaktinformation

E-post:
gerd.siverhall@gallivare.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Rådet för funktionshinderfrågor Led/Repr för Sn 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ordförande 2022-10-15 2026-10-14