Förtroendevalda i Gällivare kommun

Eva Eriksson (S)

Kontaktinformation

E-post:
eva.eriksson@gallivare.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2023-01-10 2026-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor Led/Repr för BoU 2023-01-01 2026-12-31