Förtroendevalda i Gällivare kommun

Kjell Sundvall (M)

Kontaktinformation

E-post:
Kjell.Sundvall@gallivare.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2023-11-22 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor Ers/Repr för Sn 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämndens allmänna utskott Ledamot 2023-01-09 2026-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2022-11-07 2026-11-02