Förtroendevalda i Gällivare kommun

Bengt Flyckt (M)

Kontaktinformation

E-post:
bengt.flyckt@gallivare.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Miljö-, bygg- och räddningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2024-01-30 2026-10-14
Gällivare Energi AB Ledamot 2023-04-03 2027-03-31
Rådet för funktionshinderfrågor Ers/Repr för Mbn 2023-06-20 2026-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-11-07 2026-11-02