Förtroendevalda i Gällivare kommun

Henrik Ölvebo (MP)

Kontaktinformation

E-post:
henrik.olvebo@gallivare.se

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Lapplands kommunalförbund Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Gojan 1 &14 AB Ordförande 2023-04-01 2027-03-31
Rådet för funktionshinderfrågor Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-11-07 2026-11-02
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31