Förtroendevalda i Gällivare kommun

Henrik Ölvebo (MP)

Kontaktinformation

E-post:
henrik.olvebo-POL@gallivare.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Dundret Gällivare fjällanläggning AB Ledamot 2019-05-13 2022-12-31
Gojan 1 &14 AB Styrelseledamot 2019-04-01 2023-03-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-11-07 2026-11-02
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott Ersättare 2022-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott Ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Lapplands kommunalförbund Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor Ordförande 2019-01-01 2022-12-19