Förtroendevalda i Gällivare kommun

Birgitta Larsson (S)

Kontaktinformation

E-post:
birgitta.larsson@gallivare.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Gojan 1 &14 AB Vice ordförande 2023-04-01 2027-03-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Lapplands kommunalförbund Ledamot 2023-01-01 2026-12-31