Förtroendevalda i Gällivare kommun

Lena Israelsson (S)

Kontaktinformation

E-post:
lena.israelsson@gallivare.se

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Revisorer nämnder/styrelser/fullmäktigeberedningar Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31