Förtroendevalda i Gällivare kommun

Rami Besaiso (S)

Kontaktinformation

E-post:
rami.besaiso@gallivare.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Socialnämndens sociala utskott Ersättare 2023-01-09 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Socialnämndens allmänna utskott Ersättare 2023-01-09 2026-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-11-07 2026-11-02
Ungdomsrådet, Kontaktpolitiker Kontaktpolitiker/Soc 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31