Förtroendevalda i Gällivare kommun

Stefan Ovrell (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
073- 6440040 (mobil)

E-post:
stefan.ovrell-POL@gallivare.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2022-11-07 2026-11-02
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott Ersättare 2022-01-01 2022-12-31
Matlaget i Gällivare AB Ordförande 2019-04-01 2023-03-31
Rådet för funktionshinderfrågor Led/Repr för Sn 2020-03-03 2022-12-19
Socialnämnden 2:e vice ordförande 2020-04-07 2022-12-31
Socialnämndens allmänna utskott Ersättare 2020-03-03 2022-12-31
Socialnämndens sociala utskott Ersättare 2020-03-03 2022-12-31
Valnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31