Förtroendevalda i Gällivare kommun

Jenny Johansson Jänkänpää (MP)

Kontaktinformation

E-post:
Jenny.JohanssonJankanpaa@gallivare.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Ungdomsrådet, Kontaktpolitiker Kontaktpolitiker/Ks 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-10 2026-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning Vice ordförande 2022-11-07 2026-11-02
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31