Förtroendevalda i Gällivare kommun

Johannes Sundelin (S)

Kontaktinformation

Telefon:
073-0462233 (mobil)

E-post:
johannes.sundelin-POL@gallivare.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunala Pensionärsrådet Led/Repr för Sn 2019-01-01 2022-12-19
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Rådet för funktionshinderfrågor Ers/Repr för Sn 2019-01-01 2022-12-19
Socialnämnden Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Socialnämndens allmänna utskott Ordförande 2019-01-08 2022-12-31
Socialnämndens sociala utskott Ordförande 2019-01-08 2022-12-31