Förtroendevalda i Gällivare kommun

Utskott (8 st)

I utskotten sitter ledamöter från respektive nämnd