Förtroendevalda i Gällivare kommun

Gerd Siverhall (S)

Kontaktinformation

E-post:
gerd.siverhall-POL@gallivare.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ordförande 2022-10-15 2026-10-14
Minoritetsspråk, samrådsgrupp Ers/Repr för BoU 2020-09-08 2022-12-19
Socialnämndens allmänna utskott Ersättare 2021-09-16 2022-12-31
Socialnämndens sociala utskott Ersättare 2021-09-16 2022-12-31