Förtroendevalda i Gällivare kommun

Johannes Reinfors (V)

Kontaktinformation

E-post:
johannes.reinfors-POL@gallivare.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-11-07 2026-11-02
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott Ersättare 2022-01-01 2022-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor Ers/Repr för Ks 2019-01-01 2022-12-19
Överförmyndarnämnd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31