Förtroendevalda i Gällivare kommun

Sjukvårdspartiet - Gellivare (SJVP)