Förtroendevalda i Gällivare kommun

Anna Lundqvist (MP)

Kontaktinformation

E-post:
Anna.Lundqvist@gallivare.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Rådet för funktionshinderfrågor Ers/Repr för Mbn 2023-02-21 2026-12-31
Miljö-, bygg- och räddningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31