Förtroendevalda i Gällivare kommun

Mattias Liinanki (MP)

Kontaktinformation

E-post:
mattias.liinanki-POL@gallivare.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-11-07 2026-11-02
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Ersättare 2021-10-25 2022-12-31
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott Vice ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Minoritetsspråk, samrådsgrupp Ers/Repr UFK 2019-05-20 2022-12-19