Förtroendevalda i Gällivare kommun

Birgitta Larsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0725988475 (mobil)
0970-818000 (arbete)

E-post:
birgitta.larsson@gallivare.se

Bild på Birgitta Larsson

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Dundret Gällivare fjällanläggning AB Vice ordförande 2019-05-13 - 2022-12-31
Gojan 1 &14 AB Ordförande 2019-04-01 - 2023-03-31
Kommunala Pensionärsrådet Led/Repr för Ks 2019-01-01 - 2022-12-19
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott Ledamot 2021-01-01 - 2022-12-31
Lapplands kommunalförbund Ersättare 2021-01-01 - 2022-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor Led/Repr för Ks 2019-01-01 - 2022-12-19