Förtroendevalda i Gällivare kommun

Mattias Liinanki (MP)

Kontaktinformation

E-post:
mattias.liinanki-POL@gallivare.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott Ledamot 2019-01-01 - 2021-12-31
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott Vice ordförande 2021-08-01 - 2022-12-31
Minoritetsspråk, samrådsgrupp Ers/Repr UFK 2019-05-20 - 2022-12-19