Förtroendevalda i Gällivare kommun

Dagmar Nyman (MP)

Kontaktinformation

E-post:
dagmar.nyman-POL@gallivare.se

Bild på Dagmar Nyman

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-16
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2018-11-05 - 2022-10-16
Miljö-, bygg- och räddningsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor Ers/Repr för Mbn 2019-01-01 - 2022-12-19
Socialnämnden Ersättare 2019-02-04 - 2022-12-31
Top Bostäder AB Ledamot 2019-04-01 - 2023-03-31
Valnämnden Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31