Förtroendevalda i Gällivare kommun

Henrik Ölvebo (MP)

Kontaktinformation

E-post:
henrik.olvebo-POL@gallivare.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Dundret Gällivare fjällanläggning AB Ledamot 2019-05-13 - 2022-12-31
Gojan 1 &14 AB Styrelseledamot 2019-04-01 - 2023-03-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Vice ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Vice ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott Ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott Ersättare 2021-01-01 - 2021-12-31
Lapplands kommunalförbund Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-19