Förtroendevalda i Gällivare kommun

David Väyrynen (V)

Kontaktinformation

Telefon:
073-8339186 (mobil)

E-post:
david.vayrynen@gallivare.se

Bild på David Väyrynen

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnden Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Vice ordförande 2019-01-17 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning 1:e vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-16
Kommunfullmäktiges valberedning Vice ordförande 2018-11-05 - 2022-10-16
Lapplands Kommunalförbunds Gymnasienämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor Led/Repr för Buok 2019-01-01 - 2022-12-19
Valnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31