Förtroendevalda i Gällivare kommun

Utskott (8 st)

I utskotten sitter ledamöter från respektive nämnd

Namn
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Socialnämndens allmänna utskott
Socialnämndens sociala utskott
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsutskott
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott