Förtroendevalda i Gällivare kommun

Råd (3 st)

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Rådet för funktionshinderfrågor
Kommunala Pensionärsrådet
Minoritetsspråk, samrådsgrupp